İletişim

Merkez Depo: Hamidiye Mahallesi 727.Sokak No:79  Merkez /KARAMAN

Konya Depo : Horozluhan Mah. Mansurlu Sokak No:8 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 (338) 213 1141-42

Faks    : 0 (338) 212 56 11